Algemene voorwaarden

Active Tennis Tennisopleiding cursus 2015/2016
 
 1. De lessen vinden plaats in de periode van oktober 2012 tot eind maart 2013 (winter) en van half april t/m eind september (zomer).
 2. Er is een mogelijkheid om in de winter binnen lessen te volgen bij Het Onderdak. De baan huur wordt bij het lesgeld opgeteld en gedeeld door het aantal deelnemers.
 3. Er is ook een mogelijkheid om in de winter buiten te lessen bij LTC Zierikzee en TV Duiveland. Je dient dan wel lid te zijn van deze vereniging. Uiteraard wordt hier geen baanhuur berekend.
 4. U ontvangt minimaal 3 dagen voor aanvang van uw eerste les een mail van Active Tennis Tennisopleiding.
 5. Active Tennis Tennisopleiding behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen voor een bepaalde dag/lestijd een alternatief aan te bieden op een andere dag.
 6. Het lesgeld voor groepen is gebaseerd op een groep van 4 personen, 50 minuten les. Is het aantal personen in een groep kleiner of groter dan wordt de lestijd respectievelijk korter of langer. Het is ook mogelijk om het lesgeld daaraan evenredig aan te passen.
 7. Annulering van de cursus kan alleen schriftelijk en tot maximaal twee weken voor aanvang van de cursus.
 8. Tijdens de schoolvakanties (basisschool) worden er geen lessen gegeven.
 9. De leraar heeft de mogelijkheid om de lessen te verdelen over het seizoen.
 10. Bij slecht weer dient de leerling zelf de leraar te bellen of de lessen doorgaan.
 11. Bij verhindering van de leraar ontvangt men een mail, sms of telefoon, deze lessen worden volledig ingehaald.
 12. Een ieder dient zich bij verzuim van een les officieel af te melden.
 13. Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden, heeft u geen recht om deze les ingehaald te krijgen.
 14. In geval van blessures, langdurig ziek, etc. kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen plaats door iemand anders wordt ingenomen.
 15. Indien lessen wegens weersomstandigheden niet doorgaan worden er op het einde van de cursus als volgt lessen ingehaald: de eerste les wordt niet ingehaald,de tweede wel, de derde niet. Er worden maximaal twee lessen ingehaald.
 16. Active Tennis Tennisopleiding is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch diefstal of beschadiging van goederen van de leerlingen.
 17. Met het inschrijven voor de cursus gaat u automatisch akkoord met de ’’ Algemene Voorwaarden Active Tennis Tennisopleiding’’.
 18. Leerlingen moeten lid zijn/worden van de vereniging waar de buiten tennislessen worden gevolgd.
 19. Men dient op tijd het lesgeld te betalen (zie factuur)
 20. Mocht u om welke reden dan ook suggesties, op– of aanmerkingen hebben dan kunt u deze doorgeven aan Active Tennis door te mailen naar info@activetennis.nl

.