Algemene voorwaarden

Active Tennis Tennisopleiding cursus 2018/2019
 
 1. De lessen vinden plaats in de periode van april t/m eind september (zomerblok) en van oktober t/m maart (winterblok).
 2. Het is mogelijk om zowel in de zomer als in de winter te lessen bij Active Tennis Tennisopleiding.
 3. Je dient lid te zijn van de vereniging waar je les hebt. 
 4. Er is een mogelijkheid om in de winter binnen lessen te volgen bij Laco Sportcentrum Schouwen-Duiveland. De baan huur wordt bij het lesgeld opgeteld en gedeeld door het aantal deelnemers. Naast binnen lessen worden er ook buitenlessen gegeven bij Ltc Zierikzee en Tv Duiveland.
 5. U ontvangt minimaal 3 dagen voor aanvang van uw eerste les een mail van Active Tennis Tennisopleiding.
 6. Active Tennis Tennisopleiding behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen voor een bepaalde dag/lestijd een alternatief aan te bieden op een andere dag.
 7. Het lesgeld voor groepen is gebaseerd op een groep van 4 personen, 50 minuten les. Is het aantal personen in een groep kleiner of groter dan wordt de lestijd respectievelijk korter of langer. Het is ook mogelijk om het lesgeld daaraan evenredig aan te passen.
 8. Annulering van de cursus kan alleen schriftelijk en tot maximaal twee weken voor aanvang van de cursus.
 9. Tijdens de schoolvakanties (basisschool) worden er geen lessen gegeven.
 10. De leraar heeft de mogelijkheid om de lessen te verdelen over het seizoen.
 11. Bij slecht weer dient de leerling zelf de leraar te bellen of de lessen doorgaan.
 12. Bij verhindering van de leraar ontvangt men een mail, sms of telefoon, deze lessen worden volledig ingehaald.
 13. Een ieder dient zich bij verzuim van een les officieel af te melden.
 14. Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden, heeft u geen recht om deze les ingehaald te krijgen.
 15. In geval van blessures, langdurig ziek, etc. kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen plaats door iemand anders wordt ingenomen.
 16. Wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten om op de buitenbanen te lessen is de eerste inhaal les voor de leerling de tweede voor de trainer de derde voor de leerling en de vierde voor de trainer. Deze regel hanteren we als het binnen de zomer-of winterperiode niet haalbaar meer is om alle lessen in te halen. De trainers streven dus naar een volledig lesblok.
 17. Active Tennis Tennisopleiding is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch diefstal of beschadiging van goederen van de leerlingen.
 18. Met het inschrijven voor de cursus gaat u automatisch akkoord met de ’’ Algemene Voorwaarden Active Tennis Tennisopleiding’’.
 19. Leerlingen moeten lid zijn/worden van de vereniging waar de buiten tennislessen worden gevolgd.
 20. Men dient op tijd het lesgeld te betalen (zie factuur)
 21. Mocht u om welke reden dan ook suggesties, op– of aanmerkingen hebben dan kunt u deze doorgeven aan Active Tennis door te mailen naar info@activetennis.nl

.